תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של האתר

אתר Balding.co.il אשר מופעל על ידי חברת איטסטיים בע"מ, ח.פ 516239902 (להלן: לשם הנוחות ייקרא "החברה" ו/או "נותן השירותים") מספקת פלטפורמת מידע על גבי רשת האינטרנט המציגה מידע אודות נשירת שיער, התקרחות, תכשירים למניעה של נשירת שיער, השתלות שיער, מידע כללי על נשירת שיער והתקרחות, דעה אישית ועוד, בתשלום ו/או לא בתשלום לרבות בצורה של מלל, וידיאו, ניתוחים, טבלאות, מאמרים, כתבות, סקירות, השוואות ועוד (להלן: "האתר" ו/או "מערכת"). טרם הרשמה ו/או המשך גלישה ושימוש בתכני ושירותי האתר, חשוב שתוודא כי יש לך את ההבנה במה האתר עוסק, הבנה כללית של תכניו וידיעה כי התכנים באתר מתבססים על ניסיון ודעתו האישית של בעל האתר.

הקדמה

כל ביקור ושימוש באתר, בתכניו ובשירותים המוצעים בו או בכל אתר ו/או שירות שיחליף אותו ו/או המזוהה עימו מהווה הסכמה לתנאי השימוש שלהלן. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש שלהלן, עליך להימנע משימוש באתר. כל המבצע פעולה באתר מצהיר כי הינו מודע לתנאי השימוש באתר ומקבלם. רק הכללים שיפורסמו בתנאי שימוש אלו יחייבו את החברה כלפי המשתמשים ו/או הגולשים ו/או המנויים באתר. החברה שומרת את הזכות לשנות את תנאי השימוש מעת לעת, על פי שיקול דעתה הבלעדי. תנאי השימוש מנוסחים בלשון זכר לצרכי נוחות בלבד, אולם הם מתייחסים, כמובן, לשני המינים. אתה מאשר בזאת כי הנך בעל כשרות משפטית ובגיל מספק על פי חוק ליצור חוזה מחייב. עליך להיות בן 18 לפחות כדי שתהיה כשיר להשתמש באתר ו/או בשירות.

השימוש באתר

 1. הגדרות
  • "המשתמש/המשתמשים"– משתמשי האתר הרשומים ו/או משתמשי האתר שאינם רשומים ו/או מנויים על סוגיהם ו/או מבקרי האתר, בין באופן חד פעמי ובין באופן קבוע, בין אם בחינם ובין אם בתשלום.
  • "מנוי"- משתמש אשר נרשם לקבלת שירותי האתר ומחזיק שם משתמש וסיסמה ייחודי עבורו.
  • "מנוי חינמי ו/או ניסיוני"- מנוי לתקופה קצובה אשר תיקבע על ידי החברה, המאפשר למשתמש שימוש בחלקים מסוימים במערכת לצורך בחינת התאמת המערכת לשימוש המשתמש.
  • "מנוי בתשלום"- מנוי בתשלום לתקופה קצובה אשר תיקבע על ידי החברה, המאפשר למשתמש שימוש בחלקים מסוימים באתר תמורת עלות כספית המשולמת מראש.
  • "השירות"– מתן גישה למידע כלשהו ו/או ביקור באתר בין אם בתמורה ובין אם לא.
 1. הסכמה לתנאי השימוש
  • בעצם ההרשמה ו/או יצירת החשבון ו/או הכניסה ו/או הביקור באתר ו/או השימוש באתר ו/או בקשר לאתר בכל מדיה אחרת הנך נותן את הסכמתך ואישורך כי קראת והבנת את תנאי שימוש שלהלן לרבות הצהרת הפרטיות העולה מתנאי שימוש אלה אשר מופיעה בהמשך ו/או בנפרד באתר זה. במידה ואינך מסכים לתנאי השימוש אנא הימנע משימוש בשירותים של החברה ו/או באתר.
 1. פעילות האתר
  • האתר מציע מערכת אינטרנטית שמטרתה להציג את דעתו של בעלי האתר על עולם נשירת השיער, השתלות השיער, תכשירים לנשירת שיער, התקרחות ודעותיו הכלליות על כל נושא שהוא לרבות באמצעות סרטונים, טקסטים, לינקים, הסברים, מבחנים ועוד (להלן: "המידע" ו/או "התוכן") המידע בחלקו יכול להכתב בהשראה ממאגרים חיצוניים כגון ספרים, קישורים שמפנים למידע מחוץ לאתר, סרטונים, מאמרים ועוד. על חלק מהנתונים מבוצעים שינויים והתאמות שונות ו/או עברו עיבוד טרם הצגת המידע באתר. המידע הוא מקורי של האתר ואין להעתיקו. יודגש כי המידע המוצג באתר הינו בגדר כלי עזר בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או תוכן לצורך קבלת החלטות כלשהן ו/או ייעוץ מכל סוג שהוא. האתר לא יישא באף אחריות ישירה ו/או עקיפה לנזקים ככל שייגרמו כתוצאה מהשימוש הישיר ו/או העקיף באתר ובתכניו. החברה תעשה ככל הניתן להשאיר את המידע באתר מדויק, מעודכן, איכותי, מותאם לצרכי המשתמש אך אין בשליטתה ובאחריותה לבדוק כי כל נתון המרכיב את המידע הוא מדויק, אמין, שניתן להסתמך עליו. על כן האתר לא יהיה אחראי על ההשלכות הנ"ל בגין אחריות על נזק כלשהו לרבות שגיאות, אי דיוקים, השימוש וכיוצא בזה ו/או ההסתמכות בהם.
  • אם בעתיד תהיה אופציה לעשות מנוי לאתר, מנוי ו/או מנוי זמני ו/או מנוי בתשלום יקבל גישה לאזור האישי אשר תתבצע באמצעות שם משתמש וסיסמה ייעודיים שיונפקו למשתמש ספציפי אשר רק לו תינתן האפשרות לצפות בתוכן. רישיון השימוש מאפשר אך ורק צפייה וצפייה חוזרת במידע האתר באופן אישי בעצמכם בלבד ולא יועבר לאחר בין היתר לא למטרות ייעוץ כלשהן וכן שלא להפצה מסחרית או אחרת (להלן:"רישיון השימוש"). הגישה למידע ייעשה רק על ידי בעל הרישיון השימוש המקורי. יודגש כי רישיון השימוש אינו כולל את הזכות להעתיק, להפיץ, לשנות, לשדר, להטמיע, להציג בפני הציבור ו/או לאחר שללא רישיון שימוש זהה ו/או להעמיד לציבור ו/או לקבוצת אנשים וכן כל פעולה אחרת שלא אושרה במפורש על ידי החברה.
  • המכשירים המותרים לכל רישיון עומד על 4 עמדות בלבד: מחשב ביתי נייח, מחשב נייד, מובייל וטאבלט. כל שימוש חורג נוסף יכול ויגרום לחסימה של המשתמש ו/או כל סנקציה אחרת לשיקול דעת בעל האתר. למשתמש לא תהיה אף טענה בנושא.
  • האתר שומר לעצמו את הזכות לנהל הרשאות שונות למשתמשים מסוגים שונים בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
  • החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי יכולה לבצע בדיקות מעת לעת ו/או להטיל מגבלות ו/או לשנות מגבלות קיימות על השימוש  בתנאי הרישיון כגון אך לא רק: (א) זיהוי כניסה במקביל של אותו שם משתמש משני מכשירים שונים; (ב) כניסה תדירה מכתובות IP  שונים; ו – (ג) כניסה מאזורים שאינם מזוהים על ידי הגדרות המערכת.  כל מקרה ייבחן לגופו. ככל שנחסם ו/או הוקפא רישיון השימוש ניתן ליצור קשר עם מפעילי האתר באזור יצירת  הקשר באתר.
  • לחברה שיקול דעת בלעדי באילו תנאים לשחרר את החשבון כאמור.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפתח פעילויות וכלים טכנולוגיים נוספים באתר לרבות כלי אכיפה, פיקוח ושימושיות.
  • החברה אינה מתחייבת כי הכלים הטכנולוגים באתר ו/או המידע יפעל באופן שוטף ותדיר. החברה תעשה את מירב המאמצים לתקן תקלות מערכת. יובהר, כי חלק מהמידע באתר מופעל ו/או תלוי על ידי גורמים חיצוניים שלמפעילי האתר אין שליטה עליו.
  • לחברה תהיה הזכות, בכל עת, לשנות ו/או להפסיק כל מאפיין ו/או תכונה ו/או שימוש של האתר ו/או השירות, לרבות תוכן, שעות פעילות ו/או ציוד ו/או תנאים הנדרשים לצורך גישה ושימוש באתר ו/או בחלק מהאתר. החברה רשאית להפסיק הפצתו של כל מידע, לשנות ו/או להפסיק כל שיטת העברת מידע ורשאית לשנות את מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפייני שידור אחרים.
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לפעול ולשנות מעת לעת את אופן השימוש באתר, התוכניות המוצעות למשתמשיו ו/או השירות המוצע בו.
 1. טיב השירות
  • החברה מעמידה לרשות המשתמשים כלי אינטרנטי להצגת מידע לנוחיותם ולשימושם ואין לראות את החברה כאחראית על המידע, או כמי שחבה באחריות כלשהי בגין המידע.
  • המערכת מבוססת WEB ותלויה בחיבור אינטרנט רציף ואיכותי. המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל אבדן מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסוימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל ובכלל כתוצאה מהשימוש באתר.
  • כל שימוש באתר, בתכניו ובמידע שהוא מספק הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה באמצעות התוכן שמופיע באתר לרבות המידע ו/או השירותאין להסתמך ו/או לקחת החלטות על בסיס המידע. מלוא האחריות והבלעדית מוטלת על המשתמש ושהוא מודע על כל ההשלכות האפשריות כתוצאה משימוש באתר ותכניו. לא תהיה למשתמש אף טענה כלפי האתר לרבות טענת הסתמכות ו/או נזק ישיר ו/או עקיף. והינו מודע כי שימוש בתכשירי טיפוח ותרופות ללא מרשם מחייב ייעוץ רפואי מוסמך וכרוך בסיכון גבוה ומלוא האחריות מוטלת על המשתמש בעניין וכי עשה את כל הבדיקות הנדרשות מצידו טרם קבלת החלטה מכל סוג שהיא ו/או פעולה כלשהי לרבות הקשורה לעיסוקיו האישיים ו/או המקצועיים שלו ו/או של מי מטעמו.
  • כל המידע והתכנים המוצגים באתר, נועדו למטרות מידע בלבד ואינם מהווים המלצה ו/או התייעצות ו/או חוות דעת רפואית ישירה ו\או עקיפה. אין ביכולתם של בעלי ו/או כותבי ו/או עורכי האתר לאבחן ו/או לטפל ו/או לרפא ו/או למנוע כל סוג של תופעה רפואית ו/או מחלה. שימוש באתר אינו מחליף את אחריות המשתמש לקבל ייעוץ של גורם רפואי מוסמך.

ביטול מנוי

 • מנוי ניסיוני הוא חינמי על פי מה שבעל האתר יגדיר בממשק האתר.
 • מנוי בתשלום – עד 14 ימים מרגע קבלת הגישה לתכנים שבתשלום, תהיה אפשרות לבטל את המנוי בתשלום ולקבל את החלק היחסי חזרה. הכל על פי הדין לפי חוק הגנת הצרכן.
 1. תוכן האתר
  • אין לחברה כל אחריות לתוכן המופיע באתר אשר מוזן ו/או מגיע על ידי ו/או מידי גורמים חיצוניים לרבות צדדים שלישיים.
  • החברה אינה אחראית לדיוק, לנכונות, לשלמות ולשימושיות של תוכן/ו/או מידע באתר. בשום נסיבות, החברה לא תהיה אחראית וכן לא תחוב בגין כל נזק ו/או הפסד שנגרמו בשל הסתמכות משתמש ו/או כל צד אחר על מידע שהושג דרך האתר ו/או סופק על ידי החברה והינם באחריות המשתמש בלבד. ככל שזיהיתם פערי מידע ו/או שגיאות הנכם מוזמנים לדווח באזור יצירת הקשר באתר.
  • ככל שהנכם רואים כי תוכן האתר פוגע בזכויות צד שלישי ו/או כל נושא אחר, תוכלו לדווח על כך באזור צור קשר באתר. שימו לב כי פרטיכם ופנייתכם יועברו לצדדים שלישיים בכדי לבחון את טענתכם.
  • מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק מנוי של משתמש אשר הפר תנאי שימוש אלה ובפרט את תנאי הרישיון שניתנו לו, ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על דרך של מחיקת החשבון וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה כזה.
  • החברה אינה מתחייבת ו/או מצהירה כי תוצאות השימוש בשירות או בחומרים המסופקים באמצעות השירות יהיו מדויקים, נכונים, מהימנים או אמינים בכל דרך. המשתמש מסכים באופן מפורש, כי החברה לא תהיה אחראית בכל דרך בשל גישה ללא הרשאה ו/או עם הרשאה או שינויים שייערכו במידע או מסרים של המשתמש ו/או של האתר, בין אם נשלחו או נתקבלו על ידו ובין אם לאו. המידע באתר עשוי לכלול אי דיוקים או טעויות סופר ואחרות.
  • מבלי לגרוע מן האמור, החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק התקשרות מכל סוג מול משתמש אשר פרסם תוכן פוגעני ו/או שקרי ו/או בלתי חוקי/ מפר זכויות יוצרים ו/או מסולף כנזכר לעיל ו/או שהפר תנאי שימוש אלו לשיקול דעת הבלעדי של האתר, ולא לאפשר לו להמשיך להשתמש בשירותי האתר, לרבות על חסימת המשתמש וניתוק כל קשר חוזי ו/או אחר בין המשתמש לחברה, זאת ללא התראה מראש ולשיקול דעתה הבלעדי של החברה, ולמשתמש לא תהא כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד החברה במקרה כזה.
  • ככל שהאתר יהיה מורכב מלינקים חיצוניים בין היתר, לא תקום אחריות לאתר בעניין שמישות הלינקים, תוכנם ועוד.
 1. השימוש באתר
  • חל איסור לעשות שימוש לרעה באתר ובתוכן האתר לרבות למטרות שאינן חוקיות או שיש בהן כדי לגרום לנזק, הטעיה, לעודד, לשדל להמריץ ולפעול בניגוד לחוק, פגיעה בזכויות קניין רוחני של צדדים שלישיים ובכלל, פגיעה בפרטיות של צד כלשהו, להטיל אחריות על האתר ו/או לפגוע במוניטין האתר ומפעיליו. תקיפת האתר לרבות הטמעת תוכנות עויינות, סריקת האתר באופן ידני ו/או באמצעות רובוט ו/או כריית נתונים, שימוש באתר ומידע בו אלא רק לפי היתר שימוש הרישיון בתקנון זה, לא לשמור את התכנים המופיעים באתר הן באזורים האישיים והן בציבוריים לרבות על כונן קשיח ו/או מחשב המשתמש ו/או ברשת האינטרנט ו/או במייל לרבות צילומי מסך ו/או צילומי וידיאו של המסך.
  • הפרה של מטרת השימוש באתר תגרור מניעת המשתמש מהמערכת בין היתר ולשיקול דעת החברה לפעולות נוספות.

הגבלת אחריות

 • ידוע למשתמש כי אין בתכני האתר ו/או כל התקשרות מסוג אחר עם החברה, אינו מהווה ייעוץ מכל סוג שהוא. על כן אין להסתמך ולקבל החלטות מהתוכן באתר ובתקשורת מכל סוג בין החברה למשתמש.
 • האתר עושה מאמצים לנתר את איכות התוכן המועלה לאתר אך אינו יכול לקחת אחריות בגין התוכן לרבות חומר שמועלה על ידי המשתמשים ו/או תגובות ו/או המלצות ו/או רעיונות אשר אינם מהווים כהמלצה בשום אופן ואשר מוצגים באתר.
 • כל שימוש באתר הינו באחריות המשתמש בלבד. המשתמש מצהיר כי ידוע לו שהחברה אינה ממליצה ו/או מביעה דעה.
 • המשתמש מכיר בכך שהשימוש באינטרנט כרוך לעיתים בהפרעות, שאינן בשליטת החברה ועל כן החברה לא תהיה אחראית לכל שיבוש ו/או לכל איבוד מידע בזמן העברת מידע על גבי האינטרנט. ייתכן והאתר בשלמותו ו/או חלקים מסוימים ו\או השירות בכלל יהיה לא זמין מעת לעת מכל סיבה שהיא, לרבות בשל תחזוקה שוטפת. בשל נסיבות התלויות בחברה וכן בשל נסיבות אשר אינן תלויות בחברה, יתכן שגישה לאתר ו/או לחלקיו ו/או לשירות תופרע, תושעה ו/או תופסק, באופן זמני או לצמיתות. המשתמש מוותר על כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה בגין נזק ו/או תשלום ו/או הפסד שייגרמו לו עקב האמור לעיל.
 • טרם ביצוע פעולה כלשהי, ישקול ותייעץ המשתמש היטב עם מומחים מוסמכים בעניין הפעילות הרפואית והאישית שלו ובכלל לרבות טיב הפעולה, השלכותיה ותופעות הלוואי שלה, ועל כן אין להסתמך על התוכן המופיע באתר. לא תקום כל טענה לרבות נזק שנגרם למשתמש כלפי האתר כתוצאה מהסתמכות על המידע המופיע באתר מכל סוג שהוא.
 1. יצירת קשר
  • ניתן ליצור קשר בעמוד: "צור קשר" באתר.
  • החברה תעשה מאמץ לחזור לפניות תוך זמן סביר.
 1. פרטיות ואבטחת מידע
  • החברה תעשה מאמץ סביר לשמור את פרטי המשתמשים לרבות שימוש בטכנולוגית הצפנה מסוג SSL ולא למסור פרטי המשתמשים לצדדים שלישיים, כל עוד אין הכרח חוקי לעשות כן, אולם פעילות האתר מבוצעת בסביבה מקוונת ולפיכך אין באפשרות החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות וככל שגורם חיצוני יחדור למידע השמור בידי החברה ו/או יעשה שימוש במידע זה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה מכל מין וסוג שהוא.
  • משתמשי האתר מצהירים כי ידוע להם כי החברה אוספת מידע סטטיסטי אודות פעילות משתמשיה באתר, בין היתר באמצעות שימוש בטכנולוגית Cookies וכלים אנליטיים אחרים למטרות שיווקיות (כגון ביצוע שיווק מחדש Remarketing והצגת פרסומות המותאמות למשתמש), עסקיות ועוד ועל מנת להתאים את האתר להעדפות המשתמש. Cookies הנם קבצי טקסט, שהדפדפן של המשתמש יוצר לפי פקודה ושומר על גבי הכונן הקשיח במחשב המשתמש. קבצים אלה מכילים מידע מגוון, לרבות הדפים שבהם המשתמש ביקר, משך הזמן ששהה באתר, מהיכן המשתמש הגיע אל האתר, מידע שהמשתמש מבקש לראות בעת הכניסה לאתר, ועוד.
  • באם החברה ו/או האתר אוספים את מייל ו/או שם ו/או טלפון המשתמש ומיידעים את המשתמש כי יוכלו לפנות אליו בהצעות שיווקיות, המשתמש מצהיר כי הינו מביע הסכמתו לכך שהחברה ו/או מי מטעמה תהיה רשאית לפנות אליו מעת לעת בהצעות שיווקיות ופרסומיות, לרבות באמצעות דיוור ישיר, הודעות SMS, דואר אלקטרוני, פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטי ו/או באמצעות כל דרך תקשורת אחרת כלשהי וכי לא תהיינה לו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה, לרבות על פי חוק הספאם סעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982.
  • באתר תהיה אפשרות להשאיר פרטים ראשוניים ליצירת קשר כגון שם, מייל וטלפון.
 1. זכויות הקניין של החברה
  • כל הזכויות באתר לרבות המידע, אופן הצגת המידע, הסברים, דיאגרמות, סרטונים, טבלאות ועוד שייכות לאתר ובעליו, בין אם זכות רשומה או שבדין, לרבות עיצוב האתר, לוגו, ממשק, מבנה האתר, תוכנות, יישומים, קוד מחשב, קבצים גרפיים, טקסט וכל חומר אחר הכלולים בו, הינן רכוש החברה וקניינה הרוחני. אין להעתיק, לשנות, לפרסם, לשדר, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי או אחר כלשהו או הפרת זכות מוקנית שבדין, בתוכן האתר או כל חלק ממנו, ללא הסכמה מוקדמת ומפורשת בכתב מהחברה. כל הפרה של האמור בסעיף זה, עלולה לגרום לתוצאה של הפרת זכויות יוצרים, זכויות סימני מסחר ו/או זכויות קניין רוחני אחרות, באופן שעלול להשית על המשתמש עונשים ו/או קנסות פלילים ו/או אזרחיים.
 1. שינוי תנאי השימוש ומדיניות הפרטיות
  • החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות, ובכלל זה להפסיק, להשעות ו/או לבטל, את תנאי השימוש לרבות את מדיניות הפרטיות, בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא חובת נימוק וללא חובה למסור הודעה בנדון.
  • החברה ממליצה למשתמשיה לקרוא ולהתעדכן, מעת לעת, בתנאי השימוש.
 1. כללי
  • לחברה הזכות לבצע מעת לעת בדיקות בגין שימוש על פי הרישיון שניתן. הבדיקה יכול ותכלול בין היתר בדיקת IP של המשתמש ואת המיקומים מהם מתבצע גישה לחשבון תחת אותם פרטי גישה למערכת.
  • כותרות הסעיפים נועדו לצרכי נוחות והתמצאות בלבד, ולא יעשה בהן כל שימוש לפרשנות תנאי השימוש.
  • כל זכות, סעד ו/או תרופה של החברה על פי תנאי שימוש אלו זה לא יגרעו מכל זכות, סעד ו/או תרופה אחרים של החברה.
  • גובה הנזק בו תחוב החברה בכל מקרה שהוא לפי תקנון זה מוגבל עד 20 ₪.
  • תנאי שימוש אלו אינם מהווים חוזה לטובת צד שלישי והוא לא מקנה כל זכות לצד שלישי כלשהו.
  • שום ויתור, הימנעות מפעולה או מתן ארכה הניתנים על ידי החברה לא יחשבו כוויתור על זכויותיה על פי תנאי שימוש אלו ו/או על פי כל דין, ולא תהווה תקדים ולא ילמדו ממנה גזירה שווה לכל מקרה אחר, ולא יפגעו בזכותה של החברה לממש את זכויותיה בכל עת, ולא תשמע כל טענה בדבר ויתור או השהייה.
  • הדין החל על הפעולות באתר ועל תנאי שימוש אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. סמכות ייחודית ובלעדית לדון בכל תביעה ו/או בקשה העשויה להיות מוגשת בקשר לתנאי שימוש אלו נתונה לבית משפט בתל- אביב המוסמך לפי העניין.
  • לחברה הזכות הבלעדית לשנות את תכניות ו/או מוצרי החברה לרבות אי מתן אפשרות להזמין מנוי זמני ו/או מנוי ניסיוני ו/או מנוי בתשלום מכל סוג שהוא אך לא רק. הכל לשיקול דעת הבלעדי של החברה.
  • סכום הפיצויים המקסימלי, ככל שייפסק, לא יעלה על 20 ש"ח.
  • החברה לא נושאת באחריות – ישירה או עקיפה, על כל סוג של נזק – ישיר או עקיף אשר עלול להיגרם למשתמשים באתר כתוצאה משימוש בתכני האתר. כל שימוש בתכנים שבאתר (הכתובים, הוידאו, ההקלטות וכו') הוא על אחריותו המלאה של המשתמש בלבד.
  • חוסר התקפות של אחד או יותר מתנאי שימוש אלו לא תשפיע על תקפות תנאי שימוש אלו בכללותם. תנאי שאינו תקף או שלא ניתן לאוכפו יוחלף בתנאי תקף אשר יהיה קרוב ביותר לתנאי המקורי שאותו הוא מחליף, עד כמה שניתן על פי החוק.
  • יובהר כי הגדרות המונחים בתקנון זה לא ישפיעו על פרשנות המהותית בפרט הגדרת ע.פ/ע.מ כחברה לצורך הנוחות בלבד אם בכלל.
  • הפסקת מנויים ו/או ביטול הזמנות תיעשה בהתאם לחוק הגנת הצרכן והדין.
  • This products on this website are not intended to diagnose, treat, cure, or prevent any disease. This information does not constitute medical advice and it should not be relied upon as such. Consult with your doctor before modifying your regular medical regime.

לצרכי מתן השירות אנחנו אוספים מידע על אודותיך, כפי שמפורט במדיניות הפרטיות שלנו. המידע שיאסף על אודותיך ישמר אצלנו, ויועבר לאחרים רק בהתאם למדיניות זו. מדיניות זו עשויה להתעדכן מעת לעת ולהשתנות הן בעקבות שינויים באתר והן בעקבות שינויים רגולטוריים.

האם אתה חייב לספק לנו מידע?

אינך חייב לספק לנו מידע כלל וכלל. אספקת המידע תלויה לחלוטין בהסכמת להעברת המידע. ככל שלא תעביר מידע, לא יסופק לך שירות.

מה המידע שאנחנו שומרים על אודותיך?

אנחנו שומרים עלייך את המידע האישי שתזין בטפסים באתר, קרי: פרטי הקשר שלך, כתובת דואר אלקטרוני וטלפון, שם מלא ומידע שימולא בטפסי יצירת הקשר. כמו כן, אנחנו שומרים מידע טכני, הכולל את סוג הדפדפן שלך, המכשיר ממנו גלשת, מידע הנוגע לכתובת הIP שלך ומידע טכני נוסף. אנחנו מאפשרים גם לצדדים שלישיים להטמיע פיקסל אשר מאפשר לנו להציג לך פרסומות ברחבי הרשת.

כיצד אנחנו אוספים על אודותיך מידע?

אנחנו אוספים על אודותייך מידע באמצעות השימוש שלך בשירות ועל ידי הטפסים שתמלא.

כיצד אנחנו משתמשים במידע שנאסוף?

אנחנו משתמשים במידע שנאסף לשתי מטרות: שיווק ושיפור השירות.

למי יש גישה למידע על אודותיך?

אנחנו מעבירים את פרטייך למספר נותני שירות אשר עשויים לצורך עמך קשר בנוגע להצעת המחיר. כאשר אתה ממלא את הפרטים שלך בטפסים אתה מאשר לנו להעביר את הפרטים למפרסמים אלו, ומאשר למפרסמים אלו לפנות אלייך עם הצעות שיווקיות, דברי פרסומת והצעות אחרות.

האם לצדדים שלישיים יש גישה למידע?

כאשר אתה ממלא פרטים בטופס התעניינות באתר, הרי שהוא מגיע לצדדים השלישיים הבאים שקשורים איתנו בהתחייבות חוזית, והם: Homeotreat Inc.

כמו כן, אנחנו מאפשרים לשירותי צד שלישי לפעול באתר. כל אחד משירותים אלו עשוי לאסוף עלייך מידע. שירותים אלה הם:
– גוגל אנאליטיקס, שמשמש אותנו לצורך איסוף מידע על התנהלות המשתמשים באתר שלנו.
– פייסבוק, שמאפשרת לנו לדעת מה סיווג המשתמשים שגלש באתר (אבל לא את הזהות שלכם)
– חברת השרתים, שמספקת לנו שירותי אירוח.
– תוכנת צ'אט אונליין לצורך תקשורת ומכנה על שאלות.

האם אנחנו משתמשים בעוגיות באתר?

עוגיה היא קובץ קטן המאוחסן על המכשיר שלכם ואשר מאפשר להתאים אישית את חווית הגלישה. עוגיה יכולה לשמש לצרכי פרסום, פילוח או ניתוח התנהגותי.

כיצד אנחנו יכולים לצור איתך קשר?

ככל שתספק לנו את כתובת הדואר האלקטרוני שלך או מספר הטלפון שלך, אנחנו נשלח לך מדי פעם עדכונים תקופתיים שעשויים לכלול מסרים שיווקיים בנוגע לתחומי העיסוק של האתר.

תמיד תוכל לבקש להסיר את עצמך מהודעות אלו על ידי שליחת הודעת הסרה, באמצעות השבה להודעות, או על ידי פניה אלינו.

אנחנו לא נמכור את הפרטים שלך לצדדים שלישיים אלא אם פרטנו זאת במדיניות פרטיות זו.

כיצד אנחנו מדווחים על אירועי אבטחה?

ככל שהחוק יחייב אותנו לדווח על אירוע אבטחה, אנחנו נדווח עליו לרשות המוסמכת. אם הרשות תורה לנו, נדווח גם לך.

שינוי מדיניות פרטיות זו

אנחנו רשאים לשנות ולעדכן מדיניות זו בכל עת ומכל סיבה שהיא.
פתרון מהפכני לנשירת שיער
מגזין בולדינג
Logo